Ανάλυση δεδομένων Δικτύου πραγματικού χρόνου

Ερευνητική ομάδα

Όνομα Κύρια δραστηριότητα
Ηλιούδης Χρήστος Επίκ. καθηγητής τμ. Πληροφορικής ΤΕΙ/Θ Επιστημονικός υπεύθυνος
Χαρχαλάκης Στέφανος Μηχανικός πληροφορικής, MSc Επιστ. Συνεργάτης τμ. Πληροφορικής ΤΕΙ/Θ Μελέτη των τεχνολογιών καταγραφής IP δεδομένων και ανάπτυξη εργαλείου
Βαφειάδης Αθανάσιος Μαθηματικός, MSc Επιστ. Συνεργάτης τμ. Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ/Θ Μελέτη των μοντέλων Ανάλυσης Δεδομένων μεγάλου όγκου – δημιουργία μοντέλου ανάλυσης IP data