Ανάλυση δεδομένων Δικτύου πραγματικού χρόνου

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπου του Ερευνητικού Προγράμματος "Ανάλυση δεδομένων Δικτύου πραγματικού χρόνου".

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάλυση πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων δικτύου τα οποία αποθηκεύονται ή καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο από δικτυακές πηγές.

Ο σκοπός της ερευνητικής πρότασης είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που ανιχνεύει τις τάσεις χρήσης των δικτυακών πόρων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις πιθανές ανώμαλες καταστάσεις (π.χ. Internet επιθέσεις), που εμφανίζονται σε ένα μεγάλο δίκτυο, παρέχοντας έτσι στους φορείς διοίκησης του δικτύου ένα ευέλικτο και λειτουργικό μηχανισμό διαχείρισης.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτείται απο την επιτροπή ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχει διάρκεια 12 μήνες.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!